De societeit geeft gastvrijheid aan een tweetal vaste gasten, de Rotary-club Delft en een
Lions-club Delft.
Een behoorlijk aantal leden van deze clubs is ook lid van de Societeit Standvastigheid.