Kegelclub “Tiga Teroes”

tiga teroes team 20190213
ontwerp 2
"TIGA TEROES" ( maleis voor "drie (ballen) rechtdoor" ).


"Tiga Teroes" is een herenclub die werd opgericht op 3 november 1948 in Café "De Doelen" in Den Haag.
Lange tijd zijn er vooral veel (oud-)werknemers van TNO lid van geweest.
Tot 27-04-1961 werd eens in de twee weken op een donderdagavond gekegeld in Café "De Doelen",
daarna tot 23-06-1966 in "De Vereniging" in Den Haag.
Op 29-06-1966 is men naar Delft verhuisd, naar de toenmalige kegelbanen van de "Delftsche Studenten
Sociëteit Phoenix" aan de Phoenixstraat 30. Die periode eindigde op 20-05-1976.
Vanaf 30-06-1976 tot heden kegelt "Tiga Teroes" op de banen van de "Sociëteit Standvastigheid" en zijn de leden ook lid van deze sociëteit . Aanvankelijk werd eens in de twee weken gekegeld op de woensdagavonden , sinds 2000 wordt ook op de tussenliggende middagen gekegeld, dus komt "Tiga Teroes" thans elke woensdag bijeen.

"Tiga Teroes" heeft één erevoorzitter benoemd , nl . J.M.Wiegel , die lid was van 03-11-1948
tot 09-12-1981.
Op dit moment (feb. 2019) telt de club 14 leden. Gemiddeld waren er in 2011 elf leden aanwezig
bij de kegelmiddagen of -avonden.
Vanaf 1948 zijn alle kegelresultaten nauwkeurig administratief bijgehouden per speler en per
avond/middag, tot 28-7-1976 alle ballen en na die datum de resultaten van de eerste 20 per
persoon gegooide ballen.

Sinds jaar en dag is het bij "Tiga Teroes" de gewoonte om eenmaal per jaar met de echtgenotes/partners van de leden gezamenlijk te gaan dineren.