Kegelclub De Houtsnippen


22-4-2017


Inleiding
Op 19 april 1993 werd de damesclub De Houtsnippen opgericht. De club telt op dit moment 18 leden (stand april 2017). In 2018 hoopt de club zijn 25-jarig bestaan te vieren.

Elke maandagmiddag om 14.00 uur wordt er gekegeld in Sociëteit Standvastigheid te Delft. De resultaten van de eerste 20 ballen worden per persoon schriftelijk vastgelegd. De volgende rondes worden vrij gespeeld en alleen op het scorebord genoteerd. De individuele scores over het afgelopen jaar worden bekend gemaakt tijdens een feestelijke diesviering. Er worden kleine wisselprijzen uitgereikt aan leden die zich qua prestaties of inzet voor de club hebben onderscheiden.
Rond Pasen wordt er een onderlinge wedstrijd georganiseerd met als prijs een chocolade Paashaas. Met Kerstmis wordt aan de beste speelster van die middag als wisselprijs een Kerstkandelaartje uitgereikt. Ieder jaar vindt ter gelegenheid van de Dies een speciaal evenement plaats. Dat kan een excursie zijn, maar ook een workshop.

De kegelmiddagen vinden in een geanimeerde sfeer plaats. Er wordt thee met wat lekkers geserveerd en de middagen worden meestal afgesloten met een drankje en een knabbeltje

De Houtsnippen nemen deel aan de interne wedstrijden tegen de overige kegelclubs binnen de Sociëteit.

Nieuwe leden
Nieuwe leden zijn van harte welkom! Belangstellenden kunnen zich richten tot de voorzitter of de penningmeester van de Houtsnippen. Het is mogelijk op afspraak vrijblijvend  kennis te maken met de club.

Bestuurswisseling
Tijdens de Dies, die op 19 april 2017 plaatsvond gingen de leden op voorstel van het zittend bestuur akkoord met de aanwijzing van Jeroentje H. De Kleer-Hogervorst  tot voorzitter van Kegelclub De Houtsnippen. Zij zal haar functie per 1 mei 2017 aanvaarden. Zij volgt Ingeborg H.A. Kneip in die functie op. Zij is benoemd voor een zittingstermijn van 4 jaar met de mogelijkheid van een uitloop van 1 jaar.

oude en nieuwe voorzitter
De oude en nieuwe voorzitter


Samenstelling bestuur per 1 mei 2017
Het bestuur bestaat uit :
Jeroentje H. De Kleer-Hogervorst, voorzitter
Atie Moers-Brouwers, penningmeester

Uitreiking Wisselprijzen:
Kerstmis 2016
Tijdens Kerstbijeenkomst in december 2016 werd het kandelaartje uitgereikt aan Janny Tukker. Jeannette van Bercum ontving de nieuwe aanmoedigingsprijs: een Delfts blauwe kerstbal.

Diesviering 2017
Een gezellige middag binnen de muren van de sociëteit. Het ligt in de bedoeling bij het 25-jarig taan eens flink uit te pakken maar op woensdag 19 april 2017 vond de jaarlijkse diesviering binnen de sociëteit plaats. Na het maken van een groepsfoto, bekendmaking van de scores en uitreiking van de wisselprijzen werd er in de bovenzaal geluncht.

lunch
Er wordt genoten van een heerlijke lunch.

Uitreiking wisselprijzen
Tijdens Dies op 19 april vond de bekendmaking van de scores van de kegelclub over de periode van 11 april 2016 tot en met 27 maart 2017 plaats. Aan de 5 beste speelsters werden de volgende prijzen uitgereikt.

Jeroentje ontving als koningin het tafelbelletje en omdat zij de meeste negens had gegooid ook de negenprijs in de vorm van een kegelaar.

Aan Janny werd de zevenprijs toegekend in de vorm van een zilveren kurk

Daar Nel in de afgelopen periode met haar spel was vooruitgegaan ontving zij de speld.

Het minikegeltje werd uitgereikt  aan  Gé. Deze prijs wordt toegekend aan leden die zich bijzonder verdienstelijk maken voor de club in zijn totaliteit.

De aanmoedigingsprijs ging naar het nieuwe lid Marjolein.

uitreiking aanmoedigingsprijs a
Marjolein ontvangt de aanmoedigingsprijs uit handen van Ingeborg.


Prototype speld

Nel en Marjan hebben een speld ontworpen en gemaakt, waarvan het prototype werd uitgereikt aan de scheidende voorzitter. Te zijner tijd zullen alle Houtsnippen een speld ontvangen.

Nel en Marjan a
De ontwerpers van de speld, Nel en Marjan

uitreiking speld a
De uitreiking van de speld door Jeroentje aan Ingeborg


Vriendschappelijke wedstrijd tussen Tiga Teroes en De Houtsnippen
Als onderdeel van de diesviering 2017 vond een vriendschappelijke wedstrijd plaats tussen Tiga Teroes en de Houtsnippen. Het was een zeer geanimeerde bijeenkomst met voortreffelijke zelfgebakken koek (Else) en verrukkelijke hapjes die in overvloed aanwezig waren. De hapjes waren verzorgd door de echtgenoot van Atie. De aanwezigen konden zich ervan overtuigen dat hij zijn oude beroep in de gastronomie nog niet verleerd was.

De uitslag van de wedstrijd was geen verrassing. Tiga Teroes behaalde 626 punten en de jarige Houtsnippen 592.
Dit alles was – zoals altijd – nauwgezet genoteerd door Anneke.

Anneke houdt de score bij a
Anneke houdt de score bij.

groepsfoto Houtsnippen a
Groepsfoto De Houtsnippen (april 2017)
voorste rij v.l.n.r. : Ine, Marjolijn, Marjan ,Atie, Ingeborg ,Jeannette
achterste rij v.l.n.r. : Loes ,Nini, Anneke, Jeroentje ,Else, Nel, Cock en Gé
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op 19 april 1993 werd de damesclub De Houtsnippen opgericht. De club telt 19 leden (stand december 2015). Wij hebben in de loop van 2015 twee nieuwe leden kunnen begroeten, Iet Smeehuijzen en Jeannette van Bercum, zodat het aantal leden 19 bleef, ondanks het wegvallen van Muis van Batenburg en Marian Kooij.

Elke maandagmiddag wordt er vanaf 14.00 uur gekegeld in Sociëteit Standvastigheid te Delft. De resultaten van de eerste 20 ballen worden per persoon schriftelijk vastgelegd. De volgende rondes worden vrij gespeeld en alleen op het scorebord genoteerd.De individuele scores over het afgelopen jaar worden bekend gemaakt tijdens de feestelijke diesviering. Dit gaat gepaard met de uitreiking van kleine (wissel)prijzen aan leden die zich hebben onderscheiden qua prestatie en/of inzet voor de club. Rond Kerstmis wordt een onderlinge wedstrijd georganiseerd met als inzet een wisselprijs voor de beste speelster.De club neemt deel aan de door de sociëteit georganiseerde competitie. 


Kerstbijeenkomst 2016 van de Houtsnippen

Tijdens de jaarlijkse  Kerstbijeenkomst werd het kandelaartje dit jaar gewonnen door Janny Tukker. Zij kreeg dit door de voorzitter, Ingeborg Kneip overhandigd. Jeannette van Bercum ontving de nieuwe aanmoedigingswisselprijs uitgereikt. Passend in de adventstijd was  dit een Delfts Blauwe Kerstbal.

Het geheel vond in een geanimeerde sfeer plaats verhoogd door het lekkers dat twee leden Else Renaud en Jeannette van Bercum hadden voorbereid.

We lieten ons de zelfgebakken appeltaart van Else goed smaken.

Houtsnippen 1Houtsnippen 3

Houtsnippen 2Overlijden van Muis van Batenburg en Marian Kooij.

Juli en augustus 2015 waren droevige maanden voor de Houtsnippen.
Eind juli overleed Muis, de oprichtster van onze club. Zij was tot 2006 voorzitter.  
Marian Kooij, lid van het eerste uur, volgde haar eind augustus 2015.


Diesviering 2016

Foto Dies (Hortus Leiden)
foto 1 003Hortus Dies 2016

Houtsnippen in Hortus
foto 2a


Op 20 april vierden de Houtsnippen hun dies met een uitstapje naar Corpus in Leiden/Oegstgeest.
Met vier auto's en 14 dames kwamen we aan de start.
De rondleiding door het menselijk lichaam was spectaculair. We zitten toch wonderlijk in elkaar.
Na deze rondgang rustten wij uit op de bovenste verdieping van Corpus onder het genot van een kopje thee/koffie en een stukje appeltaart. Het weer werd steeds mooier. Ter plekke besloten we een bezoek te brengen aan de Hortus Botanicus te Leiden. We genoten van de bloesem  en de mooie aanleg van de tuinen. Buiten in het zonnetje genoten we van een aperitief om tegen 17.45 uur naar Verboden Toegang te wandelen. In een zijzaaltje werd een heerlijk diner geserveerd. Inmiddels hadden drie dames (Ine, Nicole en Wil) zich bij ons gevoegd, zodat wij bijna compleet waren. Helaas moesten Cock en Iet verstek laten gaan. Tegen 22.15 uur was iedereen weer in het Delftse.

Uitreiking wisselprijzen 2016
Op 25 april 2016 vond de bekendmaking van de scores van de kegelclub over de periode 5 mei 2015 tot en met 4 april 2016 plaats. Aan de 5 beste speelsters werden de volgende prijzen toegekend:
Gé , tafelbelletje; Loes, negen prijs: kegelaar; Janny, zeven prijs: kurk; Nicole vooruitgang in spel: speld; Jeannette; Aanmoediging.

Keizerstournooi  2015
Tijdens de Dies viering van de Sociëteit kwamen de vertegenwoordigers van de clubs tegen elkaar uit.
Keizer werd Graham Elliot met 159 punten Hans De Lint no. 2  en Gé van Gelder werd met 140 punten  no. 3 en dus Koningin!

Kerstkandelaartje
Op 21 december 2015 vond tijdens de Kerstbijeenkomst weer de uitreiking plaats van het kerstkandelaartje. Het kandelaartje ging naar de beste speelster van die middag. Gé van Gelder was met 130 punten no. 1. Zij ontving het kerstkandelaartje!

Foto van de Houtsnippen:
Hieronder de foto die gemaakt werd ter gelegenheid van ons twintigjarig bestaan.in april 2013.  Met enig gefotoshop staan we er allemaal op. Inmiddels prijkt de foto ook aan de muur in de kegelruimte.