De Woudsloopers van 3 december 1903

Het jaartal geeft de leeftijd al aan. De Woudsloopers is de oudste kegelclub en heeft een rijke historie. Zij is met enige arrogantie ook de roemrijkste club. De scores en prijzen in competieverband zijn het materiele bewijs.


Woudsloopers oktober 2014B
Groepsfoto Woudsloopers 2014 t.g.v. Herendiner

dscn2956

De oprichting van De Woudsloopers kwam tot stand een eeuw na de definitieve huisvesting op 17 september 1803 van de Sociëteit Standvastigheid. Met een aanzienlijke lening van de leden werd het pand O.D. 123 van de wijnhandelaar C. van Koetsveld voor 3500 gulden gekocht. Maar op 23 februari 1880 werd een krediet verstrekt voor onder meer de aanleg van een kegelbaan, die op 3 mei van dat jaar officieel in gebruik is genomen met een kegelconcours tot diep in de nacht. Vervolgens duurde het nog 23 jaar voordat De Woudsloopers van 1903 werd opgericht. Delft was in die tijd een garnizoensstad. Op onze ledenlijst vanaf 1903 prijken onder meer de namen van mr.W.F.van de Mandele, dr. J.W. Brinkgreve en ook die van beroepsofficieren zoals Camille Keulen. De laatste was tot zijn dood in 1955 lid van onze club en sinds 1937 erelid en onze eerste voorzitter. Niet valt meer te achterhalen hoe en wanneer de naam is ontstaan. Zelfs onze voormalige voorzitter mr. Jan van Batenburg heeft na diepgaande studies in de archieven van de sociëteit, van de gemeente Delft en van de uit de bijna vermolmde stukken uit onze voormalige kegelkist niets kunnen vinden. Zijn kroniek bij gelegenheid van het honderdjarige bestaan van De Woudsloopers laat daarin ook verstek gaan. Maar met enige fantasie gaat het bij het kegelen om het omver werpen van het hout (de kegels in het woud) door de kegelaar (de slooper). Het beeld van de huidige Woudsloopers verschilt echter nauwelijks met dat van de boreling uit 1903. Het kegelen was toen nog een ondergeschoven kindje, het sociëteitsleven kwam op de eerste plaats. De Woudsloopers volstonden in die tijd met "poedelen". Het was de tijd van de potkachel, het gaslicht en de stropdas. Pas toen bij de heren het kegelen meer inhoud kreeg en de drang naar nog betere prestaties groter werd besloot het bestuur van De Woudsloopers op 18 november 1924 een toezegging te doen voor "deelneming in een obligatielening tot een bedrag van 4000 gulden tegen een rente van 5% in een voorziene verbouwing van de kegelbaan". Een besluit dat door de leden met veel discussie uiteindelijk werd aanvaard. De club heeft een eigen spelreglement met boeteheffing en wedstrijdprijzen.


louis.JPG

LOUIS heeft 5 negens gegooid !