Kegelclubs

kegelaar

Op de begane grond van de societeit zijn twee kegelbanen.

Hier speelt zich het grootste gedeelte van het societeitsleven af. De societeit is in hoofdzaak georganiseerd rond een aantal kegelclubs en een biljartclub. De kegelclubs komen op vaste tijden bijeen en spelen in een onderlinge competitie.


 WEDSTRIJDREGLEMENT

 1. De deelnemers aan de clubwedstrijden dienen uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de wedstrijd (14.00 of 20.00 uur) in het clubgebouw aanwezig te zijn. Deelnemers die ten gevolge van overmacht na 14.00 of 20.00 uur arriveren, kunnen bij hun club aansluiten.Verlate deelnemers die tijdens het eerste spel van vijf ballen aansluiten, tellen mee bij de wedstrijdpuntentelling; de overige laatkomers worden van de wedstrijdpuntentelling uitgesloten.
 1. Iedere deelnemer aan de wedstrijd gooit 20 ballen totaal; met een maximum van 5 ballen per beurt.
 1. De ballen dienen vóór de rode streep te worden opgezet. Dat wil dus zeggen dat de bal vóór de rode streep de baan moet raken. Bij het opzetten na de rode streep dient de worp bij de puntentelling als een “poedel” te worden aangemerkt.
 1. Van beide clubs tellen de beste vijf scores voor de wedstrijd, rekening houdend met het gestelde onder 1, 2 en 3. De winnende club krijgt één wedstrijdpunt, de verliezende club krijgt 0 punten. Bij gelijke scores krijgen beide clubs een ½ punt.
 1. Als twee clubs op het eind hetzelfde aantal wedstrijdpunten voor de eerste plaats hebben behaald, wordt een beslissende wedstrijd gespeeld. De datum hiervoor wordt in overleg met de wedstrijdcoördinator vastgesteld. Zijn er drie clubs of méér met hetzelfde aantal wedstrijdpunten, dan beslist de som van de vijftallen die tijdens de kegelcompetitie werden behaald.
 1. Van het wedstrijdschema kan alleen in overleg met de wedstrijdcoördinator worden afgeweken.
 1. In acht te nemen gedragsregels:
 1. Evenals op het wedstrijdformulier worden op het bord bovenaan de namen vermeld van de spelers van het gastteam. De spelers van de gastvrouwen/-heren staan daar onder;
 2. Bij gelijke balkeuze passen de gastvrouwen/-heren de volgorde van hun spelers aan, want de gast is koning;
 3. De gasten spelen de eerste serie van vijf ballen op de rechterbaan;
 4. De speler op de linkerbaan wacht met gooien tot de speler op de rechterbaan heeft gegooid;
 5. Indien de bediening er niet voor heeft gezorgd dat de scorelijsten aanwezig zijn, dan kunnen deze opgehaald worden uit de blauwe en gele mappen rechts onder de bar in de bovenzaal;
 6. Tijdens de wedstrijd worden de resultaten genoteerd op het wedstrijdformulier door de gastvrouwen/-heren in het bijzijn van één van de gastspelers.Uitslagen Kegelwedstrijden 2018 
Baan brekers Baan
vegers
Hout
duiven
Hout  haksters Hout  snippen Krullen
jongens
Tiga
Teroes
Woud
sloopers
 2018 2017 2016
 Baanbrekers      X   566
  565  
    570
   593
   561
   524    584     3
 2  3
 Baanvegers    676
    X   661
    646
   648
   592
   672
   648     6
 6  5
 Houtduiven    514
   517    X     544    540
    534
   520    564     0  1  0
 Houthaksters    574
   561    608
     X    604
    597
   597
    583     4
 5
 3
 Houtsnippen    562
   523
   579
    563      X     539
   585
    564     1
 3 
 4
 Krullenjongens    502
   529    557
    527    566
     X    557     565     2
 0  2
 Tiga Teroes    655
   659    614
    645
   623
   614
     X     579
    5
 5  4
 Woudsloopers    664
   661
  632
    660    667
   594
   649
     x     7
 6  7
 Rood=gewonnen
 Zwart=verloren 
 
Uitslagen Kegelwedstrijden 2018 (met verrekening handicaps)

Baan brekers Baan
vegers
Hout
duiven
Hout  haksters Hout  snippen Krullen
jongens
Tiga
Teroes
Woud
sloopers
 punten  2017  
 Baanbrekers    X    651
     0
   655
     1
   684
     0
   692
     1
   673
     1
   623
     0
   682
     0
    3
    0
 Baanvegers    710
     1
    X    711
     1
    686
      1
   715
     1
   669
     1
   718
     0
   690
     0
    5
    5
 Houtduiven    628
     0 
   629
     0
    X     676
      0
   668
     0
   643
     0
   648
     0
   684
     1
    1     3
 Houthaksters    691
     1
   666
     0
   710
     1
    X    710        1
   702
     1
   710
     0
   680
     0
    4
    5
 Houtsnippen    659
     0
   633
     0
   688
     1
   676
     0
    X     649
      0
   715  
    1
   672
     0
    2
    2
 Krullenjongens    630
     0
   643
     0
   669
     1
   664
     0
   683
     1
    X   697
     1
   690
     1
    4
    2
 Tiga Teroes    707
     1
   719
     1
   690
     1
    712
      1
   672
     0
   689
     0
    X    670
     0
    4
    5
 Woudsloopers    704
     1
   708
     1
   664
     0
    701
      1
   695
     1
   661
     0
   715
     1
     x     5
    6 
 1 = gewonnen
 0 = verloren 
 
                                      Uitslagen Kegelwedstrijden 2017
Baan brekers Baan
vegers
Hout
duiven
Hout  haksters Hout  snippen Krullen
jongens
Tiga
Teroes
Woud
sloopers
 2017 2016 2015
 Baanbrekers    X   509
  605  
  558
  541
  569
  599   548   2
 3  1
 Baanvegers   686    X   639
  675
  675
  619
  639
  646   6
 5  6
 Houtduiven   561
  617    X   536   509
  544
  530   496   1  0  0
 Houthaksters   564
  600   570
   X   563
  595
  617   568   5
 3 
 3
 Houtsnippen   577
  527
  547
  540    X   566
  544
  598   3
 4 
 4
 Krullenjongens   533
  514   486
  567   552    X   557   470   0
 2  2
 Tiga Teroes   646
  609   631
  606   623   652
   X   638
  5
 4  5
 Woudsloopers   657
  658
 658
  696   675
  661
  608
   x   6
 7  7
 Rood=gewonnen
 
 Zwart=verloren 
 

 

Uitslagen Kegelwedstrijden 2017 (met verrekening handicaps)

Baan brekers Baan
vegers
Hout
duiven
Hout  haksters Hout  snippen Krullen
jongens
Tiga
Teroes
Woud
sloopers
 punten    
 Baanbrekers    X    624
     0
   661
     0

   659
     0

   649
     0
   654
     0
   682
     0
   636
     0
    0
 Baanvegers    725
     1
    X    675
     0

   716
     1

   714
     1

   662
     1

   689
     1

   688
     0
    5
 Houtduiven    665
     1
   724
     1
    X    615
     0
   638
     0
   648
     1

   641
     0
   630
     0
    3
 Houthaksters    669
     1
   707
     0
   678
     1
    X    670
     1
   710
     1
   685
     1
   692
     0
    5
 
 Houtsnippen    687
     1
   632
     0

   656
     1
   653
     0
    X    662
     0
   667
     0
   692
     0
    2
 
 Krullenjongens    662
     1

   622
     0
   621
     0
   661
     0
  671
    1
    X    671
     0
   589
     0
    2
 Tiga Teroes    727
     1
   661
     0
   694
     1

   673
     0
   698
     1
   691
     1

    X    706
     1
    5
 Woudsloopers    694
     1

  696
    1
   700
     1
   726
     1
   711
     1

   727
     1
   667
     0
    x     6
 1 = gewonnen
 0 = verloren 
 

 

Uitslagen Kegelwedstrijden 2016

Baan brekers Baan
vegers
Hout
duiven
Hout  haksters Hout  snippen Krullen
jongens
Tiga
Teroes
Woud
sloopers
 2016 2015 2014
 Baanbrekers    X  607  584
 606
590 582  551  596   3
 1  2
 Baanvegers  601    X  683  675  646  632  691  653   5
 6  6
 Houtduiven  550
 575    X  541  562  539  557  581   0  0  1
 Houthaksters  593
 614  557    X  598  602  553  566   3  3 
 4
 Houtsnippen  598   536  592  568    X  550  643  557   4
 4 
 3
 Krullenjongens  586
 519  549  541  534    X  524  520   2  2  0
 Tiga Teroes  638  610  651  595  625  636    X  635   4
 5  6
 Woudsloopers  649  662  694 
 642  641  642  666    x   7
 7  6
 Rood=gewonnen
 Zwart=verloren

 

Uitslagen Kegelwedstrijden 2015

Baan brekers Baan
vegers
Hout
duiven
Hout  haksters Hout  snippen Krullen
jongens
Tiga
Teroes
Woud
sloopers
 2015 2014 2013
Baanbrekers    X  527   607
  560   561   571   579   522   1   2   2
 Baanvegers   672
   X   673   677   646   691   691   684   6   6   7
 Houtduiven   578  582    X   572
  534   583   577   629   0   1   0
 Houthaksters   615  574   578    X   600   508   541   590   3   4 
  3
 Houtsnippen   606  568   593   601    X  576   589   577   4   3 
  6
 Krullenjongens   577
 537   598   480   564    X   560   575   2   0   1
 Tiga Teroes   604  661
  668   589   640
  662
   X   626   5   6   4
 Woudsloopers   653
 689   664   663   642   672   670    X   7   6   5
 Rood:gewonnen
Zwart:Verloren