De Baanbrekers

BaanBrekers 2017 web
De leden van de BaanBrekers mei 2017.

Van links naar rechts, achteraan:
Bas Muilwijk, Jan Eijgenraam, Ronald Huijsman, Hans Rood, Bram Chardon, Kees Reinders,
Hans Speetjens en Erik van Tuin.

Van links naar rechts, vooraan:
Gert den Herder, Ger Bulder, Gerke Kok, Izaak Kijlstra en Casper Veeningen.


baanbrekers
Staand v.l.n.r. Bas Muilwijk, Kees Reinders, Izaak Kijlstra, Hans Speetjens, Gé Augustinus, Hans Rood,
Hieltje Rijnks, Bram Chardon, Casper Veeningen, Jan Eijgenraam, Jan Lamme, Nico Olsthoorn; zittend Gert den Herder.


De kegelclub de Baanbrekers (opgericht 1 september 1996) behoort ongetwijfeld bij de jongere kegelclubs van de Sociëteit Standvastigheid Delft. Bij de oprichting bestond de sociëteit al 215 jaar.
De Baanbrekers komen bij elkaar op de maandagavonden om 20.00 uur. Na een korte uitwisseling van nieuwtjes en lief en leed spelen de aanwezige leden een competitie van 20 ballen in 2 partijen, waarvan de resultaten wekelijks nauwgezet worden geadministreerd. Buiten competitieverband worden daarna de beste resultaten behaald in de zogenaamde "verbeterronde, waarin druk en stress ontbreken en de resultaten zienderogen stijgen.

Door het clubjaar heen spelen alle kegelclubs een halve competitie tegen elkaar, hetzij als ontvangende hetzij als bezoekende club. Hierbij wordt sinds 2012 een systeem van puntentelling naar handicap gebruikt.

Tegen het eind van het jaar vindt het zogenaamde Koningskegelen plaats. De winnaar mag zich gedurende de volgende 12 maanden Koning van de Club noemen en deelnemen aan het Keizerskegelen van de Sociëteit. Na afloop van het Koningskegelen vindt het jaarlijks diner plaats.

Op de clubavonden worden de mondiale en nationale, maar ook regionale en lokale stand van zaken naast kegelen afdoende geanalyseerd en doorgesproken. Na de koffie wordt gezamenlijk een al dan niet alcoholisch drankje ( op eigen kosten) genuttigd.

Op de historische ledenlijst komen 30 namen (stand februari 2017) voor, waarvan 17 leden oud-lid zijn en er inmiddels 10 zijn overleden. Het aantal actieve leden bedraagt op dit moment officieel 13.

Gelet op het aantal werkelijk actieve leden (13) zou er plaats zijn voor enkele nieuwe leden. Informatie hierover bij de voorzitter/secretaris, tel.070-399 2255.
  • Hits: 151