19-02-2020: Lezing door Monique Vogelaar

Ratings
(0)

Bij binnenkomst word ik gelijk "in mijn kraag gegrepen". Of ik de computer aan de praat kan
krijgen. Maar deze is updates aan het binnenhalen en neemt daar uitgebreid de tijd voor.
Uiteindelijk is de grote update vlak voor 20.00 uur geïnstalleerd en kan de PowerPointpresentatie
worden klaargezet, vooral dankzij de hulp van een echte specialist.
Casper heet de vele aanwezigen (de zaal zit bomvol) van harte welkom en introduceert
Monique. Hij vertelt kort iets over haar politieke carrière en over de waardering die ze daarvoor
heeft gekregen vanuit de gemeente Rotterdam, die haar de Erasmusspeld toekende.

20200219 120200219 220200219 3


Daarna neemt Monique het woord, gesteund door haar kleindochter die de beamer bedient.
Zij legt uit dat ze voor de pauze uitleg zal geven over de politieke trainingen die ze
her en der in de wereld geeft, met name in Oost-Europa, het Midden-Oosten en in Noord-Afrika.
Na de pauze zal ze dan enkele verhalen vertellen over haar ervaringen.
Uiteraard is er tijdens haar uitleg gelegenheid vragen te stellen.

20200219 4

Monique geeft aan dat ze haar trainingen met name richt op jongeren (tot 35 jaar) en vrouwen
omdat ze bij deze groepen het meeste kans op succes heeft.
Trainingen worden alleen maar gegeven op verzoek van het land zelf.
Het CDA heeft daarvoor de Eduardo Frey Stichting, maar alle grote politieke partijen
kennen vergelijkbare afdelingen, samenwerkend in het NIMD (Netherlands Institute for
Multiparty Democracy).
Verzoeken voor trainingen worden bij de VN ingediend, die ze evt. doorspelen naar Brussel.
Trainingen worden gegeven om het functioneren van de democratie in landen die dat wensen
te verbeteren.
Ook wordt geholpen bij het oprichten van politieke partijen en het schrijven van partijprogramma's.
Het MATRA-programma maakt dit alles financieel mogelijk
Onderwerpen die tijdens deze trainingen aan bod komen zijn:
* hervorming van de rechterlijke macht
* de aanpak van corruptie
* de positie van de minderheden
* fundamentele vrijheden, zoals persvrijheid
* versterken van het partijenstelsel
* het schrijven van verkiezingsprogramma's
* het organiseren van democratische verkiezingen
* het oefenen van vaardigheden (o.a. speech, debat)

Na de pauze vertelt ze over enkele ervaringen.
Zo is ze apetrots op het feit dat één van de vrouwen die ze training heeft gegeven later de eerste (vrouwelijke) burgemeester van Tunis is geworden. De Arabische lente begon immers in Tunesië.
Ook verhalen uit de Syrische vluchtelingenkampen en de trainingen die ze
daar heeft gegeven zijn heel schrijnend maar ook boeiend.
Zo vertelt ze dat vrouwen daar geen eigendommen mogen bezitten. Als hun man verdwijnt (om
te gaan vechten bij ISIS) of omkomt in de oorlog ontstaat een groot probleem. De vrouw mag
dan bijvoorbeeld het huis niet op haar naam zetten. Al heel snel kan ze niet meer voor
zichzelf en haar kinderen zorgen en komt ze in een vluchtelingenkamp terecht.
Ze legt ook uit dat niemand vrijwillig vlucht.Naar schatting zijn 6,3 miljoen mensen uit
Syrië op de vlucht en wereldwijd zijn dat er 701 miljoen!!
Het grote probleem waar ze in de Arabische wereld mee wordt geconfronteerd is dat de cultuur
daar geheel op mannen is georiënteerd. En zeker bij oudere mannen zit verandering er niet in,
vandaar dat ze zich met name op vrouwen en jongeren richt met haar trainingen.
"Empowerment" is vooral voor vrouwen essentieel in landen waar de vrouw gezien wordt
als "minderwaardig".
Er worden nog enkele vragen beantwoord en dan is het alweer tijd om de avond af te sluiten.

20200219 5
Monique is een bevlogen politica en een boeiend verteller en dat maakt dat deze avond
om is gevlogen en zeer leerzaam is geweest.
Onze dank aan haar is dan ook groot.

Gerard v.d. Deijl

  • Hits: 1551