De biljartclub voor dames en heren komt bijeen op maandag en woensdag. De onderlinge competitiewedstrijden worden, naar keuze, gespeeld in de spelsoorten Libre, Bandstoten en Driebanden.


Elke speler krijgt per spelsoort een handicap toebedeeld.De maandelijkse KrijtopTijdBiljartborrel is een niet te missen moment van verbroedering en gezelligheid. Tijdens de Diës Natalis van de Sociëteit, rond 27 november, worden de kampioenen gehuldigd
in de diverse spelsoorten en dan wordt de Jan Witteveen Wisselbokaal uitgereikt aan de winnaar van de Libre competitie.


Krijt op Tijd neemt namens de Sociëteit Standvastigheid deel aan de landelijke biljartcompetitie georganiseerd door de Contactraad Nederlandse Sociëteiten.

Krijtoptijd 2020
                                                                       Krijt op Tijd 2020