Nieuws over culturele activiteiten

6-3-2019

LEZING RUDOLF LE POOLE : STERREN, MAAN EN RUIMTEVAART

Vanavond waren er beduidend minder toehoorders dan op andere avonden. Toch is het leuk om uit de mond van een deskundige te horen over een interessant onderwerp. De landing van de mens op de maan.
Wanneer Casper dhr. Le Poole heeft voorgesteld, kan de lezing beginnen.

20190306 0120190306 0220190306 03

Als eerste vertelt hij dat iemand die naar sterren kijkt, last heeft van het licht van de maan. Natuurlijk 
staan wij hier niet bij stil. De aarde draait mooie baantjes om de zon, maar de maan volgt een elliptische baan.
Daardoor zien we de maan soms groter en soms ook iets kleiner. Recent hebben we een bloedmaan en een sneeuwmaan gezien. In beide gevallen stonden ze het dichtst bij de aarde.
Zo weten we al een beetje meer.

20190306 0420190306 0520190306 06

Ook wiebelt de maan omdat de as van de maan schuin staat.
Wanneer we een zonsondergang zien, zien we de zon op de horizon liggen.
In feite is de zon al onder. Dit komt door een bocht van 1˚. Dus zien wij de zon iets langer.

In 1961 wordt begonnen met de lancering van de Ranger 1 in augustus.
In november volgt Ranger 2. Beide missies mislukken.
Ranger 3 mist op grote afstand de maan.
En dan zijn er ineens foto’s van de achterkant van de maan, gemaakt door de Russen.
Dit is even schrikken voor de Amerikanen.

20190306 0720190306 0820190306 09

Intussen heeft Thomas Gold ontdekt dat er een laag stof op de maan ligt, die dient als isolatie.
Alleen is nog niet duidelijk hoe dik die laag is.
In 1964 lukt het Ranger 6 om mooie foto’s naar de aarde te sturen. Daar is iedereen erg blij mee.
Ranger 8 en 9 gaan uitvinden hoe dik de stoflaag is. Dat is nodig omdat wanneer de mens op de 
maan landt, hij niet tot aan zijn middel in het stof verdwijnt.

Het Apollo project vangt aan in 1967. In januari van dat jaar is de lancering en breekt er meteen brand uit.
De astronauten overleven de ramp niet. Dit is een erg moeilijke tijd voor NASA.
Apollo 8 komt met mooie foto’s van de aarde. Dit moet een bijzonder moment zijn geweest.
In 1969 brengt Apollo 11 de eerste mens naar de maan. Neil Armstrong zet als eerste voet op de maan.

20190306 1020190306 1120190306 12

In april 1970, wordt Apollo 13 gelanceerd. Met als doel mensen naar de maan te brengen.
Onderweg explodeert een zuurstoftank, wat ervoor zorgt dat de landing op de maan niet doorgaat.
Er is weinig zuurstof aan boord en een te hoog CO2 gehalte. Ook de motor die dezelfde zuurstof gebruikt, 
draait niet.
Reparatie is noodzakelijk om terug te keren naar de aarde.
In deze tijd wordt alles wat energie gebruikt geminimaliseerd. Uiteindelijk na 140 dagen is er een landing in de Pacific Ocean.

20190306 1320190306 1420190306 15

Niet altijd alles gaat van een leien dakje en zal dit een enorme spanning onder de bemanning hebben veroorzaakt.
Natuurlijk rijst de vraag is ruimtevaart in het algemeen, onderzoek of een prestigeproject geweest.
We praten over 5% van het nationaal product van de USA.
Het antwoord hierop door dhr. Le Poole luidt dat het zich door alle ontwikkelingen die gemaakt zijn, zichzelf heeft terug verdiend.

Het is een fascinerende avond geweest, waarbij veelal technische zaken zijn belicht.

We kijken uit naar de volgende lezing.

George van Steenveldt


20-2-2019

Lezing : De mens Vermeer en zijn gezin, door Wim van Leeuwen

De zaal zat vol met belangstellenden toen Truus v.d. Kloet Wim introduceerde.

20190220 00 120190220 01


Wim van Leeuwen begon zijn lezing heel verrassend: 

1. Over de sfinx van Delft zou weinig bekend zijn. Hij vertelde een volle avond over de mens waar 
    wij als toehoorder zo weinig van wisten;
2. Vermeer is in Delft geboren dankzij de immigratie van alle vier zijn grootouders uit Antwerpen 
    waar de Spanjaarden de stad heroverden.


20190220 01a20190220 0220190220 03

Vervolgens gaf hij aan dat de jonge Johannes, protestants en afkomstig uit een arm arbeidersgezin 
toch kon trouwen met een katholiek meisje, dochter van een van de rijkste vrouwen van Delft. 

20190220 0420190220 0520190220 06

Vermeer en zijn vrouw Catharina kregen 15 kinderen, die, zo haalde hij uit oude documenten tevoorschijn, allen tot geen beroep werden opgevoed. De rijkste vouw van Delft, Maria Thins, 
noemde later in een document dat haar kleinkinderen enig koopmansgeest en eerlijk handwerk 
moesten leren omdat haar dochter met zoveel kinderen nooit voor het gezin kon zorgen. 
Zij verweet haar dochter Catharina dat zij haar eigen zaken niet kon regelen en dus stelde haar 
moeder, Maria Thins, een tante aan om te zorgen dat er financiële orde kwam in het gezin. 


20190220 0720190220 08

Bij ons allemaal bekend: 1672: het rampjaar. Ja, ook voor Johannes en zijn gezin. In oorlogstijd 
koopt niemand kunst. Dus verkocht Vermeer niets meer. Ook zijn al eerder ingekochte schilderijen 
kon hij niet meer kwijt, maar al die kindermondjes moesten wel dagelijks gevuld worden.
Tot overmaat van ramp zette Willem III, benoemd tot stadhouder de inundatie, de waterlinie in 
werking. Gevolg: de landerijen die Maria Thins bij Schoonhoven en Gouda had kwamen onder 
water te staan en dus kreeg zij geen pachtgelden meer. Dus ook haar ondersteuning voor het grote gezin verviel. 
Het vertrouwen dat Johannes bij zijn schoonmoeder had opgebouwd misbruikte hij door obligaties niet tegen rente weg te zetten, maar direct te gelde te maken en zo 1000 gulden (zou nu 100.000 euro zijn) contant te krijgen. Zo hoog was zijn financiële nood.
Vijf maanden later stief hij onverwachts. Zij vrouw zei later: “van 1 a 1,5 dag van gezond dood”. 

20190220 0920190220 1020190220 11

Hij werd in het familiegraf, dat schoonmoeder Maria Thins in de Oude Kerk had gekocht, begraven.
Zijn weduwe bleef met 11 nog levende kinderen en veel schulden achter. Een paar maanden later werd Anthony van Leeuwenhoek (waar kennen we hem van?) benoemd tot executeur testamentair om het faillissement van het gezin af te gaan handelen.
Heel triest dat zo’n geweldige schilder zo overlijdt en in de vergetelheid raakt tot zijn herontdekking 
rond 1850. En nu?
Wereldberoemd en Delft spint er garen mee.
Een boeiend verhaal over een kant die we niet vermoed hebben.

Truus bedankt Wim hartelijk voor de boeiende lezing en overhandigt hem een pakketje met twee flessen wijn, waarvan één met een etiket met daarop een afbeelding van een schilderij van Vermeer.

20190220 125-2-2019

Nieuws over de Culturele Activiteiten

A
TTENTIE VOOR GEWIJZIGDE DATUM VAN DE LEZING DOOR RUDOLF LE POOLE !!!!!

6 maart 2019 :       lezing door Rudolf le Poole, astronoom, verbonden aan de Leidse Sterrenwacht.

18 september 2019
 : lezing door Cor Nonhof over Delfland en de overstromingen van 1134 en 1163

16 oktober 2019 :   lezing door Frits van Ooststroom : "Verschil moet er zijn .......Boerderijen en erven 
                               in Zuid-Holland"

22 januari 2020: lezing door Theo Thomassen: "De eenwording van de zeven provinciën in de 
                          17e  eeuw"

Voor alle lezingen geldt : ontvangst met koffie/thee, vanaf 19.30 uur.

Noteert u de data alvast in uw agenda?

Truus v.d. Kloet25-1-2019

LEZING : TEMPELS VAN MALTA

Velen hebben het winterweer getrotseerd, om te komen luisteren naar de lezing van Lenie Reedijk.
Malta bestaat uit drie eilanden; Malta, Comino en Gozo.
De grootte van deze eilanden komt overeen met twee keer de oppervlakte van Texel.
Malta heeft een onbekende cultuur uit de steentijd. Tijdens een bezoek aan Malta worden de tempels niet vaak bezocht.

20190125 0120190125 0220190125 03

In 1990 Is Lenie er voor het eerst op vakantie geweest. Om oudheden te bezoeken, maar ook voor het heerlijke zonnetje. Bij binnenkomst van de hoofdstad Valetta, komt ze langs een archeologisch museum.
Ze wordt aangetrokken door twee panelen met spiralen, uit het stenen tijdperk.
Hoe deze zijn gemaakt is niet helemaal duidelijk. In die tijd was er nog geen gereedschap voor handen.

20190125 0420190125 0520190125 06

Men denkt aan schuren, maar dat moet een hele klus zijn geweest. Verder in het museum staan allerlei beeldjes. Er zijn beeldjes bij van Godinnen. Het valt op dat ze geen hoofd hebben.

De tempels hebben allen dezelfde indeling. Twee ovale ruimten met een kopruimte. Dit wordt doorsneden door een pad, dat de ingang tot de tempel is.
Soms zijn er meerdere tempels in één gebouw gevestigd. Op de luchtfoto zijn er twee te zien, maar het kunnen er ook meer zijn.

20190125 0720190125 0820190125 09

Op de kompasroos is te zien dat niet alle tempels dezelfde oriëntatie hebben. Maar de ligging is bepaald door, zo blijkt na onderzoek , door de ster Sirius.
Bij opkomst van de zon worden de imposanten aangelicht. Hierdoor verschijnen binnen allerlei schaduwen en reflexen. Van binnenin gesitueerd, moet er altijd zicht zijn op de hemel.

20190125 10

Op Malta zijn 66 tempels gebouwd, maar zijn niet meer terug gevonden. Er zijn slechts 19 tempels
over, die ook zijn te bezoeken. Ook worden sommige tempels afgezet door hekken om ervoor
te zorgen dat ze niet beschadigd worden door bezoekers.

Lenie heeft een mooi boek geschreven over deze tempels.
We wensen haar veel succes met haar onderzoek.

Truus heeft ons weer een interessante avond bezorgd.


George van Steenveldt


1-11-2018

CULTURELE AVOND

Truus heeft voor ons weer een leuke avond georganiseerd. We worden voorgesteld aan Esdor van Elten.
De naam die mij meteen doet denken aan een van de ridders van de Ronde Tafel.
Maar ik heb het mis. Hij is afkomstig uit het Westland. Is journalist, is auteur, schrijft gedichten en is ook Bard.

De titel van de avond is Op de Pijp.
Dit heeft te maken met de verwarmingsbuizen, die door de warenhuizen lopen.
In de pauzes gaat het personeel hierop zitten om wat warmer te worden.


20181101 0120181101 0220181101 03

Natuurlijk kennen we de Bard uit de verhalen van Asterix. Die begeleidt zich op een harp.
Esdor doet dit op gitaar.

Hij neemt ons mee naar het Westland en de Westlanders. Mensen die hard werken maar ook een
hart voor een ander hebben.
Ook wordt gesproken over de 1e burgervader Sjaak v.d. Tak. Maar ook over de nieuwe burgemeester
Bouke Arends. We moeten natuurlijk maar afwachten hoe hij het allemaal gaat doen.

Er zijn ook problemen in de tuinbouw. Zo is het lastig om aan technisch personeel te komen.
Maar de Westlanders proberen zelf dit op te lossen.
Zo zijn vroeger de werkboten vervangen door vrachtauto’s. Dit omdat het allemaal te lang duurde om de
producten op tijd op de plaats van bestemming te krijgen.
Ton de Winter heeft het bedrijf Top Truck Westland opgericht, zodat er over redelijk korte afstanden
over transport beschikt kan worden.

Esdor leest tussen de verhalen ook gedichten voor en is dit een lust voor het oor.

Een voorbeeld van zo'n gedicht kunt u zien en horen in het filmpje HIER
Dit is de tekst van het gedicht, voor het geval dat u het niet helemaal goed kunt verstaan:

"Beleggen kan hartig, beleggen kan zoet.
Wie saai belegt, die doet het goed. 
Mee met de bubbel, totdat ie knapt.
Wie echt waarde kan duiden, die heeft het gesnapt".


20181101 0420181101 0520181101 06

Er is stichting Nicolette opgericht.
Het initiatief van de moeder van Nicolette. Nicolette heeft het syndroom van Down.
Om haar te helpen om beter in het leven te kunnen staan, wordt aan crowd funding gedaan.
Typisch iets voor een Westlandse die zelf naar een oplossing zoekt.

We kunnen terugkijken op een gezellige en leerzame avond.

20181101 0720181101 0820181101 09

Het radijslied tot besluit.
Daarna gaan we naar huis en de lichten uit.

George van Steenveldt20-9-2018


Lezing door Steven Jongma : Archeologie in Delft

Nadat Casper Veeningen de avond heeft geopend geeft hij het woord aan Steven Jongma.

Steven vertelt dat de avond uit 4 delen zal bestaan, n.l.
* wat is archeologie
* wie zijn wij
   Pauze
* wat doen wij
* beantwoorden van vragen

De definitie van archeologie is "het reconstrueren van samenlevingen uit het verleden
aan de hand van de resten die ze hebben achtergelaten".

Die resten zijn sporen in de grond en in die sporen bevinden zich de objecten.
Daarnaast is het landschap van groot belang.
De archeoloog krijgt inzicht in het historisch landschap door geologisch onderzoek.
Via dia's toont Steven de diverse stadia van de landschapsontwikkeling in het gebied rond Delft, 
van 1250 voor Christus naar de hedendaagse tijd.

Steven vertelt dat je opgravingen maar één keer kunt doen, want opgraven is feitelijk
vernietigen. Vandaar dat er vaak voor wordt gekozen vondsten in de bodem te laten zitten
omdat het daar het best wordt bewaard.
Opgegraven objecten worden gewassen, gereconstrueerd, gedetermineerd, geconserveerd, gerestaureerd 
en opgeslagen.

Dan naar het tweede onderwerp : wie zijn we.
Steven is stadsarcheoloog en teamleider van de archeologische dienst Delft.
Dat team bestaat uit 12 medewerkers en plm. 15 vrijwilligers.
Feitelijk is de ontwikkeling van de archeologische dienst Delft begonnen in 1959 bij
de opgraving van het Karthuizer klooster.
In 1991 heeft de gemeente Delft de eerste stadsarcheoloog aangesteld.
Het werkgebied van de archeologische dienst beperkt zich niet alleen tot Delft, maar
reikt tot en met de omliggende gemeenten zoals Westland, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp
en Lansingerland.
PAUZE
Na de pauze behandelt Steven het punt "wat wij doen".
Dat wordt onderverdeeld in een viertal punten, n.l. beleid en toetsing, onderzoek en
projecten, collectiebeheer en publieksbereik.
Steven vertelt dat Delft een groot nadeel heeft vanwege het feit dat de archieven grotendeels
zijn vernietigd bij de grote stadsbrand van 1536. Ruim een eeuw later, in 1654, kwam
daar nog eens de kruithuisontploffing achteraan.
Het gevolg daarvan is dat er weinig overblijfselen zijn vanuit de Middeleeuwen.
Daarom is de blootlegging van de kelder aan het Heilige Geestkerkhof zo'n uniek gebeuren.
Steven geeft ons ook een primeur door te zeggen dat de gemeente Delft in onderhandeling
is met een ondernemer die er een micro-bierbrouwerij in wil vestigen.
Uit archeologisch onderzoek is gebleken dat in het pand naar alle waarschijnlijkheid
ooit een bierbrouwerij gevestigd is geweest.
Daarna vertelt Steven uitgebreid over Delft Blauw.
Delft kent een geschiedenis van pottenbakkerijen sinds het begin van de 14e eeuw.
Dus voor de tijd van het Delft Blauw, wat feitelijk een imitatie is van Chinees porselein.
Aan de hand van plaatjes laat Steven ons zien hoe de productie plaatsvond van
majolica en faience. 
Faience-productie vond plaats in kokervormige voorwerpen met gaatjes in de zijkant.
In deze gaatjes kwamen pennetjes die de borden van elkaar hielden. Op de plek van zo'n
pennetje zie je dan ook een kleine inkeping.
Bij majolica-productie werden proenen gebruikt om de borden van elkaar gescheiden
te houden. Op deze borden zijn de 3 punten zichtbaar waar de proen op het bord rustte.

Steven blijkt een begenadigd spreker die zijn gehoor vol enthousiasme vertelt over
de vele facetten van zijn werk. Zijn enthousiasme gaat zo ver dat er geen tijd meer
overblijft voor de vragenronde.
Gelukkig hebben enkele aanwezigen tijdens zijn verhaal een vraag kunnen stellen.
Met één vraag heeft hij gelijk een wijdverbreid misverstand de wereld uit kunnen
helpen, n.l. dat in vroeger tijden koeienhuiden werden gebruikt als fundering.
Dat valt in de categorie "broodje aap".
Tot slot wijst hij de aanwezigen op de nationale archeologiedag op 13 oktober.

20180920 120180920 2
Steven Jongma aan het woord                              Een volle zaal luistert aandachtig.

Het is al na 22.00 uur als Casper de kans krijgt Steven te bedanken voor zijn boeiende lezing.

Gerard v.d. Deijl


17-6-2018

Nieuws over de Culturele Activiteiten

24 november :        
Dies Natalis met buffet

23 januari 2019 :     
lezing door Lenie Redijk over haar boek “Sirius, the star of the Maltese temples”.

20 februari 2019 :   
lezing door Wim van Leeuwen over de mens Johannes Vermeer

20 maart 2019 :       lezing door Rudolf le Poole, astronoom, verbonden aan de Leidse Sterrenwacht.

Voor alle lezingen geldt : ontvangst met koffie/thee, vanaf 19.30 uur.

Noteert u de data alvast in uw agenda?

Truus v.d. Kloet


18-04-2018


Lezing Herman de Man

lezing Herman de Man

Vanavond wordt er een lezing gehouden door Gé Vaartjes over Herman de Man. Gé heeft een 
biografie geschreven over deze schrijver. Dat blijkt ook uit zijn verhaal. Hij kan boeiend vertellen.

De meesten van ons kennen Herman de man als schrijver van "Het wassende water".

Herman de Man 1Herman de Man 2Herman de Man 3

Op 11 juli 1998 wordt een zoon geboren in het gezin Hamburger. Ze noemen hem Herman Salomon.
Het gezin is van Joodse afkomst en heeft het vaak niet gemakkelijk.
Zijn vader is marskramer en zijn moeder maakt de kleding voor de kinderen. Na de lagere school 
mag Herman niet verder leren, omdat hij zijn vader moest helpen.


Wanner Herman de deken van de omgeving tegenkomt, helpt deze hem bij het leren van Hebreeuws 
en 
met lezen en schrijven. Herman is bijzonder intelligent en is ook leergierig. Alles wat de deken hem 
leert onthoudt hij.

Als hij wat ouder wordt gaat hij zich afzetten tegen zijn vader, die hem heeft belet schrijver te worden.
Iets wat hij erg graag wil. De relatie met zijn vader is dan ook slecht te noemen.

Herman heeft problemen om aan geld te komen en is niet betrouwbaar. Ook het mijn en dijn, kan hij 
slecht uit elkaar houden.

Hij vlucht naar België. Voor werk gaat hij naar de krant.
Bij het Laatste Nieuws wordt hij gevraagd journalist bij deze krant te worden. Zonder enige 
vooropleiding 
lukt hem dat. Hieruit blijkt dat hij super intelligent is. 
Hier begint hij met schrijven.

Hij gaat weer terug naar Nederland en wordt aangehouden en vastgezet in fort Spijkerboor.
Hier schrijft hij voor ondergrondse krantjes. 
Hij ontmoet Eva Kalker, waarmee hij in het huwelijk treedt. Zij verandert haar naam in 
Jeannette van Leeuwen. Uiteindelijk wordt Herman Katholiek.

Herman de Man 4Herman de Man 5Herman de Man 6

In 1939 wijkt Herman uit naar Frankrijk. In een gehucht in de Alpen vindt hij een onderdak om te 
schrijven. 
Hij verdient iets door paddestoelen te zoeken en de hotelbaas te helpen.
Als de Fransen erachter komen dat hij Joods is gaan ze hem Hamburger noemen en pesten hem.
Hij verandert zijn naam in Herman de Man.
Zijn vrouw heeft een goede vriendin, die dezelfde interesses heeft als zij.

Verhalen bereiken Herman dat zij ook met haar het bed zou delen. Midden in de oorlog gaat hij 
scheiden. 
Hem wordt gevraagd de radio omroep op Curaçao te reorganiseren. Via Canada reist 
hij naar dit eiland.

Hij hoeft er niet lang over na te denken en zet alle Nederlanders op straat en neemt hiervoor 
Antillianen in dienst. Ook de krant Amigoe di Curaçao wordt gereorganiseerd.


Herman de Man 7Herman de Man 8Herman de Man 9

In 1942 wordt Jeannette met 5 van haar kinderen gedeporteerd en uiteindelijk omgebracht in
Auschwitz.

Eén dochter is nog steeds in leven en woont in Denemarken.
Hij vertrekt naar Nederland en bij aankomst treft hij zijn huis leeg aan. De burgemeester zegt dat er 
nog een huurachterstand is en hij de spullen uit zijn huis heeft geconfiskeerd.

Hij mag ze terugkopen, maar dat doet hij niet.

Hij vertrekt voor zaken naar Engeland en wanneer deze achter de rug zijn , vliegt hij weer terug.
Zijn twee kinderen die nog in leven zijn, laat hij weten dat hij zaterdag thuis komt.
Maar hij kan zijn ticket ruilen met iemand zodat hij eerder thuis zal zijn.
Bij het landen gaat het fout en het vliegtuig stort neer. 
Op 14 november 1946 komt Herman de Man om bij dit ongeluk.

George van Steenveldt


4-4-2018

Jazz in de Sociëteit

Het is 4 april en heeft Truus een Jazz-avond georganiseerd.
Jammer van de matige opkomst vanavond. Twintig leden zijn aanwezig en nadat 
Joost de schuifwand heeft dichtgemaakt, ontstaat er een intiem café.
We worden voorgesteld aan Joep Kleppe , die bariton sax speelt en Pim America op piano.
Samen treden zij op als de Holland America Lijn.


jazz 01jazz 02

We kennen allemaal de sopraan- alt- tenor en bas saxofoon. De bariton heb ik nog nooit gehoord.
Er zit een mooie warme klank in, dat zelfde vind ik ook van trombone.
Het is een leuke combinatie die allerlei bekende stukken speelt.
Zoals All of me, Summertime, My little valentine, etc.

Om 22.00 uur klinkt het laatste nummer. De muzikanten worden bedankt, onder een hartelijk applaus.
We zitten nog even na en keren dan met de laatste tonen nog in het hoofd, huiswaarts.


jazz 03jazz 04jazz 05

Muziek kent vele genres en is er eigenlijk voor iedereen iets waar je graag naar luistert.
Maar is het niet leuk om gewoon eens naar iets toe te gaan, “just for changing your palet”, 
wat je niet kent.
Natuurlijk ben ik naar pianoconcerten van Wibi Soerjadi geweest. Met aan het eind wel tien toegiften.
Maar mijn hart ligt bij the Blues. En dan het liefst gitaarmuziek.
Er is een macht gitaristen, die dit prima vertolken.
Zoals B.B. King, Robbert Cray, Eric Clapton, Robben Ford etc.etc.
Maar luister en kijk ook eens naar Stanley Jordan als hij Stairway to Haven speelt.

jazz 06 Stanley Jorden
Stanley Jordan

Ook Jazz gitaristen als John Mclaughlin en Larry Corryel. En wat te denken van onze eigen 
Jan Akkerman, die het gitaarspelen, sinds de tijd van Focus, niet is verleerd.
Ook zijn er bekende Spaanse gitaristen, als Paco de Lucia en Paco Peńa.
Erg mooi als die het Concierto Aranjuez ten gehore brengen.
Maar ook dan zij er combinaties mogelijk, dat je ineens John McLaughlin samen met Paco de Lucia 
ziet spelen. Een Jazz gitarist die Flamengo speelt, heel bijzonder.

jazz 07 John McLaughlinjazz 08 Paco de Luciajazz 09 Jan Akkerman
John McLaughlin                           Paco de Lucia                                     Jan Akkerman

We moeten ook niet de Rocklegendes vergeten. Steve Vai, Joe Satriani, Eric Johnson.
Ook Steve Vai speelt met een orkest in de Royal Albert Hall toch erg bijzonder.
Mijn favoriete band zijn The Rolling Stones. Je mag ervan denken wat je wilt, maar het is 
toch geweldig dat je, op latere leeftijd, nog steeds volle stadions trekt. En Charly Watts met 
zijn 78 jaar nog steeds achter de pannen zit. En Mick Jagger tijdens zijn optreden nog een 
halve marathon loopt.
Zelf speel ik met een maatje van me gitaar. Om de paar weken komen we bij elkaar om te jammen.
Dat is erg gezellig. Maar ook voor jullie is het misschien aardig, om eens op een regenachtige 
zondagmiddag You Tube op te zoeken op je tv en een paar namen die ik hier boven heb genoemd, 
eens op te zoeken.
Zomaar om eens even te proeven.

jazz 10

George van Steenveldt


22-02-2018

Winterkost

Het is van Truus een schot in de roos om een avond te organiseren waarop winterkost 
wordt geserveerd.

Wanneer we binnenkomen is de Soosborrel nog aan de gang, dus even gezellig met wat 
bekenden gesproken. 
Dit natuurlijk onder het genot van een glaasje.

Dan wordt er gevraagd aan tafel te gaan om soep te gaan eten , die voor ons is ingeschonken.
Linzensoep lekker gekruid.
Daarna wachten ons de hoofdgerechten, stamppot boerenkool met worst en hutspot met spek.
Omdat we nog een beetje in de crisis zitten, kan je hele kleine augurken op je bordje leggen.
Youri en Enas hebben deze maaltijd voortreffelijk verzorgd. Het biljart dient, zoals gewoonlijk, 
als buffet.


winterkost 1winterkost 2winterkost 3

Er zijn 35 leden aanwezig die het zich heerlijk laten smaken.
Ook is het gezellig en, net als aan onze tafel, wordt er leuk geconverseerd.

winterkost 4winterkost 5

Waar vindt je nog een restaurant waar live muziek wordt gespeeld?
Wij hebben een vaste pianist, die altijd wat bekende nummers te gehore brengt.

winterkost 6


Na het eten is er koffie en thee en onder de slotakkoorden van “we’ll meet again”
sluiten we de avond af. We hopen inderdaad dat we elkaar weer snel kunnen ontmoeten.
Een gedeelte gaat huiswaarts en de Woudsloopers gaan aan hun kegelavond beginnen.

Tot een volgende keer.

George van Steenveldt


24-1-2018


Lezing over Hollandse Waterlinie

Vanavond is er een lezing over de Hollandse Waterlinie.. Nadat Casper ons heeft toegesproken , 
stelt hij Kees Schipper voor die zich heeft verdiept in deze manier van verdedigen.

Al gauw komen we er achter dat er twee waterlinies zijn.

Waterlinie 01Waterlinie 02Waterlinie 03

Langs de Rijn werden, tussen 1815 en 1940, 60 forten gebouwd ter verdediging. Ook werden er 
kampen ingericht, waarvan een met 6000 man. Wanneer de vijand in aantocht was, werden door middel 
van sluizen en het doorsteken van dijken, grote stukken land onder water gezet.
Dit noemen we inundatie. Het water kwam tot kniehoogte en zorgde ervoor dat geschut en manschappen
niet verder konden komen.
Behalve bij vorst kon men over het ijs, maar bij plotselinge dooi, was er een groot probleem.
Krayenhoff hield zich bezig met de fortificatie en zo ontstonden er forten, schuilplaatsen en kazematten.
In een film werd duidelijk hoe het er allemaal uitzag.

Waterlinie 04Waterlinie 05Waterlinie 06

Utrecht werd nog niet beschermd door de Waterlinie, dus werd deze geheel verplaatst zodat Utrecht 
er ook bij hoorde.

Pampus is ook een verdedigingswerk. Met de bouw van het fort werd in 1887 begonnen en in 1897 
was het voltooid.
In het IJmeer was veel piraterij en wachtten de schepen op elkaar, zodat ze in konvooi verder 
konden varen.

Maar om over de zandbank heen te komen moest gebruik worden gemaakt van een zgn. kameel.
Het was een soort dok waar het water uitgepompt kon worden, zodat het schip hoger kwam te liggen.
Het werd dan door een bootje over de zandbank heen getrokken.

Waterlinie 07

Door al het water dat in de lezing voorbij is gekomen, hebben we het gelukkig droog kunnen houden.
Na afloop bedankt Casper, Kees en gaan we aan de bar nog even een versnapering halen.
Het was een boeiende avond.

George van Steenveldt


2-11-2017

Verslag van de lezing over "Delft en zijn Ommeland"

Er is een aardige opkomst, om te komen luisteren naar Gerrit Verhoeven. De voormalige
stadsarchivaris ,die over dit onderwerp twee boeken heeft geschreven, houdt een lezing
over Delft en zijn Ommeland. Nadat dhr. Verhoeven door onze voorzitter is voorgesteld, begint de lezing.

foto 1 lezing 1 11 2017foto 2 lezing 1 11 2017

foto 3 lezing 1 11 2017foto 4 lezing 1 11 2017Er was vroeger vele malen meer land dan dat er steden waren.
Delft kreeg in 1246 stadsrechten en was na Dordrecht en Haarlem de derde grootste stad.
Het was een versterkte staat, met stadswallen en poorten. Waren de poorten gesloten,
dan kwam er niemand meer in.

De graven van Holland en de waterschappen, hadden het voor het zeggen.
En was het belangrijk voor Delft zeggenschap te hebben over de waterwegen en de oevers ervan.
Dit om de handel per schip te waarborgen.

Soms waren er groepen die ook zeggenschap wilden en wierpen barricades op.
Bij voorbeeld bij Leidschendam. Dat was een heuse dam waar de boten door middel
van een overhaalwiel, overheen werden getrokken. Daarnaast was er een duiker die het
waterniveau regelde en kleine bootjes kon doorlaten.
Later werd stiekem de duiker steeds groter gemaakt, zodat er grotere boten doorheen konden.


foto 5 lezing 1 11 2017foto 6 lezing 1 11 2017

Het platte land had de stad nodig en ook de stad had het platteland nodig.
Sinds 1246 is er een markt, die heden ten dage nog steeds op dezelfde plaats wordt gehouden.
Ook waren er de paarden- en beestenmarkt waar het vee werd verhandeld. Ook als je iets
wilde kopen, kon dat in de stad.

De pacht die werd geheven op het platteland, zorgde voor inkomsten van de stad.
Maar alleen een inwoner van de stad de zgn. poorter, kon een bedrijf beginnen.
De Baljuw voerde de rechtspraak in de stad en was tevens Dijkgraaf.
De Schoolpoort werd gebruikt als gevangenis.foto 7 lezing 1 11 2017foto 8 lezing 1 11 2017

Het was een hele interessante avond, waardoor we veel te weten zijn gekomen van het
verleden van Delft. Nadat onze voorzitter Casper Veeningen dhr. Verhoeven heeft bedankt,
wordt de avond afgesloten met nog een glaasje aan de bar.


foto 9 lezing 1 11 2017

George van Steenveldt

5-10-2017

Lezing van Lenny Klijn over haar boek “Willem en Bentinck, liefde of lust” (deel 1)

Een zaal vol met toehoorders zat op 4 oktober klaar om te luisteren naar de lezing van
Mevr. Lenny Klijn over haar boek “Willem en Bentinck”.
Dit boek handelt over stadhouder Willem III.
Maar eerst was het woord aan Truus v.d. Kloet, die de spreker introduceerde.
Het c.v. van mevr. Klijn mag gerust indrukwekkend worden genoemd. Het beloofde dan
ook een boeiende avond te worden.

Voor mevr. Klijn was het ook bijzonder, want zij werkte voor het eerst met een headset.
Haar man bediende de beamer.

Willem werd geboren in 1650. Zijn ouders waren stadhouder Willem II en Mary Stuart.
Hij heeft zijn vader echter nooit gekend, want die overleed 8 dagen voor zijn geboorte
aan de pokken.

Willem zat, ondanks of misschien wel dankzij zijn niet al te fraaie uiterlijk, vol ambities en
wilde o.a. koning worden.

Op 14 jarige leeftijd kreeg hij een page, ene Hans Willem Bentinck. Hij was daar in eerste
instantie helemaal niet blij mee, maar al snel veranderde hun relatie in een innige vriendschap.

Gedurende zijn verdere leven trokken Willem en Bentinck altijd zij aan zij op (behalve gedurende
de laatste jaren van zijn leven).

Langzaam maar zeker wordt Willem steeds machtiger (en Bentinck ook) en op enig moment
zijn hij en Lodewijk XIV de twee machtigste mannen in Europa.


Nu zou ik een uittreksel van het hele boek kunnen geven, maar dan heeft u geen reden meer
dit boek aan te schaffen.

En die aanschaf is zeker de moeite waard, want na lezing van het boek kunt u ook antwoord geven
op vragen als ……..


1. Waarom lag Willem 2 weken naakt in bed tegen iemand aan?
2. En met wie lag hij in dat bed?
3. Wat waren de hobby's van Willem?

4. Hoe betrouwbaar bleek zijn oom Karel, die hij als een vaderfiguur zag?
5. Was zijn huwelijksdag echt de heugelijkste dag van zijn leven?
6. Wie was van Keppel?

7. Wie liet het huidige Catshuis bouwen?
8. Wat was de vraagprijs voor een vinger van één van de gebroeders De Witt?
9. Van wie stammen koningin Elizabeth, lady Diana en Camilla Parker-Bowles af?

Kortom, reden genoeg het interessante boek te kopen.
lezing Lenny Klijn 4 oktober 2017 1lezing Lenny Klijn 4 oktober 2017 2

Het was een zeer boeiende avond. Mevr. Klijn bleek een uitermate goede verteller.

Tot slot : Ronald de Groot maakte mij attent op een filmpje op youtube. Door op onderstaande link te klikken kun je het afspelen. (even de reclame gedogen waarmee het filmpje begint)
Mocht er onverhoopt een foutmelding verschijnen ga dan naar Youtube en vul als zoekterm “Willem en Bentinck” in, dan kom je bij hetzelfde filmpje.

https://www.youtube.com/watch?v=7HKcNjo9r8M

Gerard v.d. Deijl5-10-2017

Lezing over Stadhouder Willem III (deel 2)


Het is vandaag 4 oktober, en wordt er op Sociëteit Standvastigheid een lezing gehouden
over het leven van Stadhouder Willem III.
De geschiedenisklas is aardig gevuld. Dat is altijd fijn.
Spreekster vanavond is Lenny Klijn. Zij heeft een boek geschreven over de relatie
tussen Willem de III en William Bentinck.
Nadat Truus de avond heeft geopend en Lenny Klijn heeft voorgesteld, gaat Lenny
ons op de hoogte brengen hoe het leven van Stadhouder Willem III in elkaar steekt.
Hij is geen gemakkelijk heerschap en kan lastig met vrouwen omgaan.
Toch is er een verplicht huwelijk, waaruit 3 kinderen worden geboren, die allen vroegtijdig sterven.
Ook de relatie met William Bentinck wordt besproken. Ze zijn onafscheidelijk en voeren
samen de oorlogen.
Aan het eind wordt de relatie verbroken en sterft Willem III eenzaam.
Onderstaande foto's geven een beeld van deze avond.

lezing Lenny Klijn 1lezing Lenny Klijn 2
lezing Lenny Klijn 3
lezing Lenny Klijn 4lezing Lenny Klijn 5

Het was een boeiende en gezellige avond.

George van Steenveldt


3-9-2017

Herkansing stadswandeling

Zaterdag 2 september, een prachtige dag voor de herkansing van de stadswandeling door Delft. We hadden een leuke groep van 11 personen die geboeid luisterden naar de enthousiaste verhalen van Wim van Leeuwen over de kerken, oude gebouwen, gevelstenen en natuurlijk over Antoni van Leeuwenhoek en Johannes Vermeer. Ook vertelde Wim ons uitgebreid over de wateromstandigheden in de 17e eeuw, de ruzie daarover tussen brouwers en lakenververs en hoe deze werd opgelost.

De tijd vloog om en Wim had ons nog veel meer willen vertellen en laten zien, waarop wij reageerden dat dat wellicht geregeld kon worden voor een volgende rondleiding?

Na afloop hebben wij op de Sociëteit bij een drankje nog even nagepraat.

Wim, heel hartelijk dank! 


Riny Pumer21-5-2017

Stadswandeling Delft

Twee weken geleden hebben we uitleg gekregen over het ontstaan van Delft. Wim van Leeuwen heeft ons dit allemaal duidelijk gemaakt.
Vandaag (zaterdag 21 mei) hebben we met hem een wandeling door een gedeelte van Delft gemaakt. We zijn een groot aantal panden voorbij gelopen , waar uitleg werd gegeven. Zo was er het kleinste huisje, waar van Pieter van Foreest heeft gewoond. 
Ook de plaats waar Vermeer heeft gewoond en natuurlijk de Waag en het Boterhuis en de plaats waar de eerste bijbel werd gedrukt.
Na vijf kwartier en een heleboel wijzer, kwamen we terug bij de sociëteit waar ons een drankje  werd geschonken.

stadswandeling 1kleinste huisjestadswandeling 2
Bij de Remonstrantse(schuil)kerk           Het kleinste huisje       Het Hoogheemraadschap

Natuurlijk bedanken we Wim voor een mooie middag in Delft.

George van Steenveldt


21-5-2017

Stadswandeling Delft (deel 2)

Met dank aan Henk Roodenburg kunnen we nog meer foto's laten zien van de stadswandeling door
Delft o.l.v. Wim van Leeuwen:
stadswandeling astadswandeling bstadswandeling c
De Boterbrug, gegraven in 1556    Het Vermeer Centrum Delft            Het voormalig graanpakhuis

stadswandeling dstadswandeling estadswandeling f


                                                       De Beestenmarkt, waar opa en   Historische figuren bij het
                                                       oma Vermeer woonden                Vermeer Centrum
stadswandeling g
Wim van Leeuwen aan het woord en wijzend: Sociëteitsleden die genoten van de boeiende verhalen 
over de huizen en hun bewoners.


Voor degene die niet konden: op 2 september is er nog een laatste kans!!!!!


4-5-2017

Lezing over Delft, door Wim van Leeuwen

Op 3 mei zaten zo’n 35 leden van Sociëteit Standvastigheid te luisteren naar de “wandelende encyclopedie van Delft”, onze secretaris Wim van Leeuwen.
Hij vertelde in twee delen over het ontstaan en de rijke geschiedenis van Delft (voor de pauze)  en over een aantal markante gebouwen en straten in deze stad (na de pauze).
Zijn verhaal begint in de Romeinse tijd, toen de zee nog vrij spel had. In het gebied waar nu Delft ligt lag toen een hoger gelegen, en dus bewoonbaar deel, Ganteldek genaamd.
Graaf Floris III begint met het bedijken van het gebied (rond 1180) en graaf Godfried “de bultenaar” bouwde er het eerste stenen huis, op de plaats waar nu het stadhuis van Delft staat.
Verder was het een boerengebied, waar rond 1200 de eerste handel ontstond.
Delft verkreeg in drie delen haar stadsrechten, n.l. deels in 1246, deels in 1268 en deels in 1355.
De economische groei werd veroorzaakt door :

1.       De boeren nederzetting : handel in boter, kaas en vlees
2.       De bierbrouwerijen. In 1494 waren er, dankzij het schone grachtenwater, 200 brouwerijen.
       Het aantal liep echter gestaag terug. In 1600 waren er nog 84, in 1647 nog 27 en in 1784 nog 3.
       De productie was echter indrukwekkend : in 1554 werden 500.000 vaten geproduceerd, wat
       gelijk staat aan 77 miljoen liter bier. De helft van de Delftse bevolking leefde in die tijd van de
       opbrengst van de brouwerijen.  Een groot deel van het bier werd geëxporteerd naar Vlaanderen en
       Frankrijk.
3.       De lakenhandel.
       Eerst was deze handel huisvlijt, maar later werd het industrieel vervaardigd. Deze producten
       werden verkocht aan Vlaanderen, Frankrijk en Engeland.
       Een dreigend economisch conflict tussen de bierbrouwerijen (die schoon grachtenwater
       nodig hadden) en de lakenhandel (die het grachtenwater vervuilde) werd voorkomen door
       een schottenconstructie aan het begin en eind van de grachten, waardoor het water zich niet
       meer kon mengen.
4.       De plateelbakkerijen
       In 1585 kwamen Antwerpse plateelbakkers naar Delft. Dankzij de VOC maakte men kennis
       met Chinees  porselein, wat kansen bood aan nieuwe plateelbakkerijen.In de 17e en 18e eeuw
       waren er ca. 50 plateelbakkerijen.
5.       De V.O.C. (vanaf 1602)
       Delft en Delfshaven profiteerden hier sterk van. Zo bouwde Delft o.a. 111 schepen voor de V.O.C.
6.       De tabaksnijverheid, vanaf het begin van de 17e eeuw.
       In 1770 werd de eerste sigarenfabriek van Nederland in Delft gevestigd.
7.       De industrialisatie
       In 1827 werd Delft garnizoensstad af. Koning Willem II opent in 1842 de Koninklijke Academie
       en Delft wordt een stad van ingenieurs.
       Na 1850 ontstaat nieuw elan met nieuwe industrieën.

Het was echter niet alleen maar Hosanna in Delft, er waren ook veel rampen, zoals :

1.       De Hoekse en Kabeljauwse twisten, waar Delft de kant koos van de Kabeljauwen. Het gevolg
       hiervan was o.a. de Delft haar stadsrechten verloor en de stadspoorten moest afbreken.
       In 1396 kreeg Delft haar stadsrechten terug.
2.       De Reformatie met de Beeldenstormen.  (1566-1573)
3.       De stadhuisbrand in 1618
4.       De buskruit-ontploffing in 1654
5.       De Franse tijd.

PAUZE

Na de pauze vertelt Wim over een aantal markante gebouwen en straten in Delft, o.a. over :

1.       De St.Bartolomeuskerk, later de St. Hippolytuskerk, later de Oude Kerk.
2.       De Mariakerk, later de St. Ursulakerk, later de Nieuwe Kerk
3.       Station Houttuinen (1847-1886)
        Daarna het station dat dienst heeft gedaan van 1886-2015 en over het huidige station.
4.       Westsingel/Phoenixstraat/Westvest (Molen De Roos)
5.       Het zwembad (1890-1928)
6.       De groenteveiling (1903-1921)
7.       De paardentram (1866)
8.       De stoomtram (1887-1921)
9.       De elektrische tram (1921-1928)
10.    De Jezuïeten schuilkerk (na 1572)
11.    De panden van Sociëteit Standvastigheid

Conclusie na deze avond : het was zeer de moeite waard. Wim blijkt inderdaad “een wandelende encyclopedie” te zijn.

Casper Veeningen bedankte Wim na afloop dan ook voor zijn inspirerend verhaal met een cadeaubon en een mooie fles wijn.

lezing WvL 1 1lezing WvL 1 2
Wim van Leeuwen tijdens de lezing                      Voorzitter Casper Veeningen bedankt Wim

4-5-2017

Geschiedenisles


Vanavond was het klaslokaal goed gevuld om de geschiedenis van Delft te horen van Wim van Leeuwen. Voor ons een heleboel nieuwe dingen. Dat er een veldslag is geweest bij Vlaardingen
was echt iets wat we niet weten.


Het eerste uur gaat over de opkomst van Delft en het tweede uur wordt besteed aan de
monumentale gebouwen en kerken.


In de pauze drinken we snel een glaasje, want van meester Wim krijgen we hiervoor een kwartiertje.
Na afloop praten we nog wat na en rond 23.00 uur keert een ieder wijzer geworden huiswaarts.


Wim bedankt voor een fijne, leerzame avond.

lezing Delft 1lezing Delft 2

lezing Delft 3lezing Delft 4

lezing Delft 5lezing Delft 624-2-2017

Verslag van de lezing over Godfried
 Bomans


Op woensdagavond 22 februari luisterde een grote groep leden van de Sociëteit (plm. 60 personen, inclusief introducées) aandachtig naar dhr. Gé Vaartjes, die een lezing hield over Godfried Bomans.
Dhr. Vaartjes werd tijdens zijn lezing geassisteerd door dhr. Pim Oxener, een grafisch ontwerper en archiefmedewerker. Dhr. Oxener heeft een beeldpresentatie gemaakt die werd getoond werd tijdens het verhaal van dhr. Vaartjes. Tevens bediende dhr. Oxener het geluid.

Gé VaartjesPim Oxener
  Dhr. Gé Vaartjes vertelt.....                                         en dhr. Pim Oxener verzorgt beeld en geluid.

De heer Gé Vaartjes is een Bomans-kenner bij uitstek en heeft na uitvoerig overleg met de erven Bomans overeenstemming bereikt om een biografie te schrijven over het hele leven van Godfried Bomans.
Het Bomans-archief ligt sinds 2000 in het Letterkundig Museum in Den Haag. Gé Vaartjes heeft toestemming van de erven om deze stukken zonder restricties te bestuderen, en kon ons dus veel vertellen over deze Nederlandse schrijver, waarvan de naam in brede lagen van de bevolking nog steeds een begrip is.

Het beeld dat veel mensen hebben van Godfried Bomans, als charmante en vrolijke man, blijkt in werkelijkheid totaal niet te kloppen. Bomans werd geboren in Den Haag op 2 maart 1913. Dhr. Vaartjes vertelde dat Godfried uit een zeer streng katholiek gezin kwam. Bovendien hield zijn vader er bijzondere ideeën op na op het gebied van opvoeding. 
Hierdoor veranderde Godfried in een heel sensitief, angstig en onzeker kind, dat al op zeer jeugdige leeftijd regelmatig nachtmerries had. En eigenlijk is hij zo zijn hele leven gebleven.
Godfried is, na het gymnasium, diverse studies begonnen, maar heeft er niet één afgemaakt.
Hij verloofde zich met Pietsie Verscheure. Ze zouden in 1944 trouwen, maar daar zag Godfried op het allerlaatste moment van af. Een jaar later zijn ze toch nog getrouwd.
Godfried werd bekend als schrijver van boeken, maar werkte ook hij als zodanig voor de Elsevier en de Volkskrant(Pa Pinkelman).
Zijn bekendste boek is Erik, of het Klein Insectenboek, waarvan inmiddels de 58e druk is verschenen.
Bomans kwam later ook veelvuldig op de radio, waar hij alle zuilen doorkruiste, en op televisie (“Hou je aan je woord”). Zijn laatste interview voor de krant was met Johan Cruijff.
Als volwassen man was Godfried onhandig, onzeker en soms ook depressief. Gaf zelden iets van zichzelf prijs. Deed dat eigenlijk heel subtiel, verwerkt in tussenzinnen in zijn boeken.
Bomans hield totaal niet van de natuur en daarom verbaasde men zich erover dat hij de uitdaging aanging een week alleen op Rottumerplaat door te brengen. Jan Wolkers was die uitdaging ook aangegaan en waar Wolkers genoot van die week was het voor Bomans een ramp. Hij was bang van de geluiden van de vogels en bovendien was hij al grieperig aan die week begonnen.
Enkele maanden later, op 22 december 1971, overleed Bomans aan een hartstilstand.
7-10-2016

Lezing over Fam.van Marken

Woensdag 5 oktober waren leden van de sociëteit met een introducé welkom om de geschiedenis van de fam van Marken te leren kennen. Jan van der Mast doet al jarenlang studie naar dit echtpaar dat van grote betekenis is geweest voor Delft en de Delftse industrialisatie. Een groot aantal geïnteresseerden kwam op de uitnodiging af. De bevlogen manier van uitleg, tezamen met beelden over het echtpaar en het Agnetapark zorgde voor een urenlang stil luisterende zaal. Een geslaagde avond. 

Lezing over van Marken