Biljartclub

Reeds jaren bestond er binnen de kegelclub “de Baanvegers” een groep enthousiaste leden die naast het kegelspel, het schone biljartspel beoefenden. Zij speelden ook in een interne competitie die door de fervente biljarter Jan Witteveen gecoördineerd werd. Jaarlijks werd de winnaar gelauwerd met een wisselbokaal.

Daarnaast vertegenwoordigen een drietal leden van deze groep biljarters onze sociëteit in de biljart-competitie van de Contactraad Nederlandse Sociëteiten.

Tijdens de algemene ledenvergadering van de sociëteit in mei 2007 stelde de  toenmalige voorzitter van het sociëteitsbestuur de vergadering voor een biljartclub op te richten, mede met het oog op het vergroten van de diversiteit aan activiteiten en potentiële ledengroei. Dat gaf enige discussie, want de sociëteit was toch een federatie van kegelclubs! Uiteindelijke ging de vergadering akkoord onder de voorwaarde dat ook damesleden konden toetreden. Jan Witteveen werd vervolgens aangezocht om tot implementatie van de biljartclub te komen. Op 28 april 2008 was het zover. Ten huize van Jan werd de oprichtingsvergadering gehouden en onder het genot van een brandewijntje met suiker werd de biljartclub “Krijt op Tijd” van Sociëteit Standvastigheid geboren (zie foto)

oprichting Krijt op Tijd

Oprichtingscommittee van de biljartclub “Krijt op Tijd”,
Foto : vrnl Jan Zijp, Jan Witteveen met bokaal, Wilg van der Wal en Hans Kolkert.


 Jan Witteveen werd voorzitter, Wilg de secretaris/penningmeester en de 8 biljartende leden van de Baanvegers traden als e
ersten toe. Na Jan’s overlijden werd Wilg ook waarnemend voorzitter en de club groeide gestaag naar zo’n 17 leden. Zij zijn veelal ook lid van een kegelclub.

Er kan op één klein biljart door de leden gebiljart worden op elke maandagmiddag, maandagavond, woensdagmiddag en woensdagavond. De competitiewedstrijden worden gespeeld op afgesproken tijden.
Tijdens het jaardiner vindt de uitreiking van de “Jan Witteveen wisselbokaal” plaats aan de winnaar van de librewedstrijden.
Per 1 januari 2017 bestaat het bestuur uit voorzitter Paul Naaborg, penningmeester Bram van Strijen en wedstrijdcoördinator Anton Spee. Ultimo 2016 waren er 14 leden.