Sociëteit Standvastigheid

Op 27 november 1781 werd in Delft de Sociëteit Standvastigheid opgericht. Het was een gezelschap van prinsgezinde burgers en officieren van het garnizoen, een zogeheten “Oranje-sociëteit”. Vandaag de dag vragen wij onze aspirant-leden niet meer naar hun politieke gezindheid. Maar wat niet veranderd is, is dat verwacht wordt dat ieder lid bijdraagt aan een zekere saamhorigheid.

Tot aan de jaren 50 van de vorige eeuw was de sociëteit gevestigd in het pand Oude Delft 123. Na de oorlog bleek de exploitatie van zo’n groot pand niet goed meer op te brengen voor een sociëteit met een slinkend ledental. Ook een dagelijks borreluur aan het eind van de middag paste niet meer in deze tijd. Het pand werd verkocht aan de Delftse Studenten Bond, en in de tuin werd het huidige sociëteitsgebouw opgericht: een begane grond met twee kegelbanen, en daarboven een grote sociëteitszaal. We zetelen dus nu aan de Phoenixstraat 9.

De leden van de sociëteit zijn (bijna) allemaal lid van een van de kegelclubs of van de biljartclub, of de bridgeclub. Leden kunnen ook lid zijn van én een kegelclub én de biljartclub én/of de bridgeclub.
De kegelclubs beoefenen één maal per week op de verschillende avonden of middagen hun sport. Daarop ligt ook het accent van het lidmaatschap.
Maar er zijn ook gezamenlijke activiteiten: borrels ter gelegenheid van Koningsdag en Nieuwjaar, speciale bridgemiddagen, uitstapjes, lezingen, een sociëteitsborrel en andere activiteiten, waarbij het soms ook leuk is om “wat groter uit te pakken”.
De sociëteit heeft plm. 150 leden, zowel dames als heren. De kegelclubs zijn niet gemengd. Er is wel een onderlinge kegelcompetitie, waarbij kwaliteiten op het vlak van techniek, vernuft en strategie tussen dames en heren evenredig verdeeld blijken te zijn.
Het lidmaatschap van de sociëteit kost per jaar € 270-,(stand mei 2019). Kegelclubs hebben elk, naar hun eigen beleid en activiteiten, een eigen financieel beheer. Per jaar moet je dan rekenen op 50 tot 100 euro. De meeste kegelclubs vieren jaarlijks hun dies met een diner. Die kosten komen er dan nog bij.