De Baanvegers

Baanvegers2016

 
Geschiedenis
(citaat uit het groene boekje “Baanvegers, een slag apart”, door wijlen oud-voorzitter en erelid, Piet Kamps bij het 50 jarig bestaan in 1995):

De kegelclub “De Baanvegers”is opgericht in september of oktober 1945. Het waren mensen die gedurende de bezettingsjaren van ons land (1940 – 1945) zich reeds geestelijk en/of op andere wijze geweerd hadden en vooruitgezien naar de toekomst. Na de bevrijding leverden zij belangrijke bijdragen aan de wederopbouw van ons land, op velerlei gebied: handel, nijverheid, wetenschap, politiek, maatschappelijk welzijn en zo meer.

In hun vrije tijd, zeer schaars, zochten zij elkaar op en dat verklaart mede dat ze een clubleven konden creëren, dat zoveel meer diepgang heeft dan het slechts incidenteel bevroren water waarop zij hun en onze naam baseerden. Hun voorbeeld heeft goed gewerkt en zal ook de huidige Baanvegers aansporen dat ondefinieerbare gevoel van onderling vertrouwen, respect en vriendschap door te geven.

Het jaarfeest wordt als regel op een zaterdag in december gehouden (veelal rond de 15de). Daar wordt eerst onderling gestreden voor de eerste plaatsen in onderlinge competitie: De eerste wordt Koning, de tweede Prins, de derde plaats wordt sinds enige tijd eveneens met een “ereprijs” gelauwerd. Daarna is er traditioneel het Kegeldiner in een van de Delftse Restaurants, waarvan de plaats tot het betreden ervan geheim wordt gehouden. Ook is het enige malen in de bovenzaal van de Sociëteit gehouden.

Wij komen dinsdagavonds vanaf 20:00 uur bijeen om vanaf 20:30 het spel aan te vangen. Er is rond de klok van tien een pauze, waar we een hapje ter versterking nemen (pizza of eitje of - in het seizoen - haring met brood). De avond wordt besloten met een competitie om de “pot” via een zogeheten ‘zesdaagse’, waarin koppels gevormd worden van beste met minst goede en zo voortgaande in afnemende respectievelijk toenemende kwaliteit (een na beste met een na minst goede etc.)
  • Hits: 158