18-09-2019: Lezing: Stormvloeden van 1134 en 1163

Ratings
(0)
Bij binnenkomst in de bar van de sociëteit, is het al aardig druk. Er zijn 44 personen aangemeld om te komen luisteren naar het verhaal van Cor Nonhof. Het bestaand aantal stoelen moet worden aangevuld, zodat iedereen een zitplaats heeft. 
Cor Nonhof is kopstuk bij de KNNV. de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. 
Hij vertelt over bodemonderzoek, waaruit blijkt dat er overstromingen zijn geweest. 
Er zijn gebieden waar veel turf werd gestoken, voor brandstof voor de vele bierbrouwerijen.
20190918 120190918 220190918 3 
Na de stormvloed zijn er dijken aangelegd. De stormvloed zorgde er ook voor dat de duinen bij Monster en Naaldwijk in zee verdwenen. 
In 1163 was het de Sint Thomasvloed die Holland trof. De dijken langs de Maas breken. De Oude Rijn bij Katwijk is al gedeeltelijk verzand, maar wordt nu volledig gesloten. Hierdoor kon het water niet meer worden afgevoerd naar de Noordzee. De polders liepen een voor een onder water. Onder leiding van Graaf Floris de III werd de Oude Rijn bij Zwammerdam afgedamd. Nu was het Utrecht die met wateroverlast te kampen kreeg. Rond 1200 werd een nieuwe afwatering gegraven via de Haarlemmermeer.
20190918 420190918 520190918 6 
De dijken werden in 1200 versterkt en achter de dijken ontstonden landerijen die gebruikt werden voor de verbouwing van granen. De grond van de landerijen werd in kaart gebracht door het maken van grondboringen. De gebroeders Kruikius hebben gezorgd voor goed gedetailleerde kaarten. 
U ziet ook een afbeelding van een boomstamkano. Deze werden gebruikt om op zoek te gaan naar een plaats om te kunnen wonen. 
Er is ook een afbeelding van een zandmotor. Er is er een te vinden bij Kijkduin. De zandmotor is een grote hoeveelheid zand in de vorm van een haak. Door wind, golven en zeestroming verspreidt het zand zich langs de kust. Hierdoor groeit de kust op natuurlijke wijze aan. Dit levert een bijdrage op langere termijn en ontstaat er meer ruimte voor natuur en recreatie,
20190918 720190918 8 
Na afloop bedankt Casper Cor voor de boeiende avond. Nadat we nog een glaasje hebben gedronken aan de bar, keert een ieder huiswaarts. We wachten in spanning af naar de volgende lezing.

George van Steenveldt
  • Hits: 1543